Danh sách Blog của Tôi

Thứ Bảy, 28 tháng 8, 2010

16 chữ vàng & 4 tốt

Phương châm 16 chữ vàng :
Láng Giềng Hữu Nghị, Hợp Tác Toàn Diện, Ổn Định Lâu Dài, Hướng Tới Tương Lai.
"Ổn định lâu dài" là nhấn mạnh tình hữu nghị Trung Việt là phù hợp lợi ích căn bản của hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước, bất kỳ lúc nào, bất kỳ tình hình nào đều phải giữ sự ổn định và phát triển lành mạnh của quan hệ hữu nghị, khiến nhân dân hai nước đời đời hữu nghị với nhau.

"Hướng tới tương lai" là phải xuất phát từ hiện nay, nhìn về lâu dài, kế thừa truyền thống, mở ra tương lai tốt đẹp hơn cho quan hệ Trung Việt.

"Hữu nghị láng giềng" là yêu cầu hai bên phải làm người láng giềng tốt, người bạn tốt, trước sau xử lý mọi vấn đề trong quan hệ hai nước với tinh thần hữu nghị láng giềng.

 "Hợp tác toàn diện" là phải không ngừng củng cố, mở rộng và sâu sắc sự giao lưu và hợp tác giữa hai đảng, hai nước trong mọi lĩnh vực, để mưu cầu hạnh phúc cho hai nước và nhân dân hai nước, đồng thời góp phần cho việc giữ gìn và thúc đẩy nền hoà bình, ổn định và phát triển trong khu vực.

Tinh thần 4 Tốt : 
Láng giềng tốt, Bạn bè tốt, Đồng chí tốt, Đối tác tốt
                                                                    “Trong Tuyên bố chung, từ tháng 2/1999”


1 nhận xét:

  1. 16 chữ vàng: Láng Giềng Hữu Nghị, Hợp Tác Toàn Diện, Ổn Định Lâu Dài, Hướng Tới Tương Lai.

    4 tốt: Láng giềng tốt, Bạn bè tốt, Đồng chí tốt, Đối tác tốt

    Nghe lòng vòng quá.

    Chưa rút gọn với tính cách quốc gia còn bao nhiêu xây dựng cần thiết.

    Trả lờiXóa